Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

DEFINICJE

§ 1

 1. Administrator – Rafał Pankowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: rapan.pl Rafał Pankowski, ul. Armii Krajowej 24/4, 81 – 372 Gdynia, NIP: 9531612054, REGON: 192469015.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://lumion.pl i jej podstronami.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

§ 2

 1. Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na Stronie.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest także poprzez pocztę e-mail: info@lumion.pl.

 

DANE OSOBOWE

§ 3

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak:
  • Formularz zamówienia;
  • Formularz kontaktowy;
  • Formularz newslettera.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane przez Użytkownika Administratorowi w ramach Formularzy zamówienia (licencji komercyjnych, próbnych i studenckich) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym przekazania licencji komercyjnej, wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży oraz uwzględnienie ww. w dokumentacji księgowej Administratora, lub udostępnienia Użytkownikowi licencji próbnej lub studenckiej. Dane przekazane przez Użytkownika Administratorowi w ramach Formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu nawiązania kontaktu z Administratorem oraz prowadzenia korespondencji dotyczącej jego firmy i oferowanych przez niego produktów w tym udzielania Użytkownikowi wsparcia technicznego. Dane przekazane przez Użytkownika Administratorowi w ramach subskrypcji newslettera przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu skorzystania przez Użytkownika z treści newslettera i przesyłania za jego pośrednictwem wiadomości e-mail od Administratora.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w bazie Administratora przez czas funkcjonowania Strony, a wystawione dokumenty potwierdzające zawarcie umowy sprzedaży w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane przekazane Administratorowi w ramach Formularza kontaktowego będą przez niego przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji pomiędzy stronami. Z kolei dane przekazane przez Użytkownika Administratorowi w ramach newslettera będę przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z jego otrzymywania.
 5.  Administrator zapewnia Użytkownikowi pełną poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika operacji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu przez Użytkownika danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, za wyjątkiem danych niezbędnych do uruchomienia i przekazania Użytkownikowi zamówionych przez niego licencji, które przekazywane są producentowi programu Lumion, firmie Act-3D B.V., Hoofdstraat 10, 2171 AT, Sassenheim, The Netherlands.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, w przypadku uznania, iż jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
 10. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych firmie nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512- w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, która gwarantuje poufność danych zapisywanych w jej bazach.
 11. W przypadku Użytkownika, który skorzystał na Stronie w ramach sklepu internetowego ze sposobu płatności internetowej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, temu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności, w zakresie koniecznym do realizacji płatności.
 12. Ww. podmioty gwarantują poufność danych zapisywanych w ich bazach.

 

PLIKI COOKIES

§ 4

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika.
 2. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 4. Administrator informuje, iż istnieje możliwość dokonania konfiguracji przeglądarki internetowej w sposób, który uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, co może jednak znacznie utrudnić korzystanie przez niego ze strony.
 5. Administrator informuje ponadto, iż pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

TECHNOLOGIE DODATKOWE

§ 5

Administrator informuje Użytkownika, iż stosuje technologię śledzącą działania podejmowane przez Użytkownika na Stronie, to jest kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony, w tym długości przebywania Użytkownika na poszczególnych podstronach Strony oraz analizy innych akcji Użytkownika na Stronie.

LOGI SERWERA

§ 6

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, a także informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego Użytkownik korzysta.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze, o którym mowa powyżej.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu jakiejkolwiek identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.