Instrukcja

Instrukcja przygotowania skanu legitymacji

Dla usprawnienia procesu weryfikacji prosimy o zeskanowanie legitymacji w RGB w rozdzielczości 150dpi (lub późniejsze zmniejszenie do 150dpi), ułożenie obu stron jedna pod drugą i przycięcie do rozmiaru karty. Plik będzie miał wówczas wymiary około 500×640 pikseli i rozmiar ~0,5MB. Prosimy zwrócić też uwagę na czytelność daty na hologramie. Nazwa pliku: uczelnia_wydzial_ImieN.jpg (np. PG_WA_AnnaK.jpg).
Jeżeli Twoja legitymacja jest jednocześnie kartą płatniczą i posiada na odwrocie wrażliwe dane, zasłoń je przed zeskanowaniem.

wzor - Instrukcja