Wyrenderowany obraz nie zapisuje się na dysku

Istnieje kilka potencjalnych przyczyn

  • Oprogramowanie antywirusowe, które uniemożliwia Lumionowi prawidłowe zapisanie pliku.
  • Zapisywanie zdjęć lub plików MP4 bezpośrednio w folderach kopii zapasowych w chmurze, np. OneDrive. OneDrive. Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych może “zablokować” pliki, zanim Lumion zakończy ich zapisywanie, co może spowodować uszkodzenie pliku.
  • Zapisywanie zdjęć lub plików MP4 na dysku sieciowym. Jeśli połączenie zostanie przerwane podczas zapisywania pliku, plik może zostać uszkodzony.
  • Brak uprawnień do systemu Windows. Na przykład, jeśli konto użytkownika systemu Windows jest kontem “Standard” zamiast “Administrator”.
  • Brak miejsca na dysku.
  • Lumion 9.0 i starsze: Używanie nazwy konta użytkownika systemu Windows zawierającej znaki niełacińskie, na przykład znaki japońskie lub chińskie.

Zalecenia https://support.lumion.com/hc/en-us/articles/360010314194-Why-are-Photos-or-Movies-not-being-saved-