Nie mogę przesłać formularza, pojawia się komunikat o błędzie lub nie ma żadnego komunikatu potwierdzającego wysłanie zgłoszenia. Co może być nie tak?

Upewnij się czy wpisałaś/wpisałeś wszystkie niezbędne dane i zdjęcia są w prawidłowym formacie i wielkości. Jeśli tak, spróbuj ponownie wypełnić formularz po wyczyszczeniu plików cookies, najlepiej w innej przeglądarce lub na innym komputerze. Dodatkowo możesz otworzyć i ponownie zapisać zdjęcia jako .jpg lub .png. Sugerujemy także możliwie prostą nazwę plików (bez polskich znaków). Dodatkowo spróbuj wgrać zdjęcia przez wejście w odpowiedni folder a nie przez upuszczenie w aktywne pole.