Licencja Edukacyjna

Jeśli jesteś studentką/studentem, przejdź do strony z zamówieniem licencji studenckiej.

Licencja Edukacyjna dostępna jest wyłącznie dla szkół i uniwersytetów/politechnik 
i może być instalowana wyłącznie w pracowniach komputerowych danej instytucji. 
Poproś administratora pracowni komputerowej lub nauczyciela o złożenie oficjalnego zamówienia.

Od wersji Lumion 8 istnieje tylko jeden typ licencji edukacyjnej dla szkół i uczelni, tj. Lumion Pro Educational,
darmowa licencja, która jest odpowiednikiem pełnej wersji Lumion Professional.

 

Do zamówienia wersji edukacyjnej wystarczy jeden oficjalny dokument instytucji zamawiającej z następującymi danymi:

  • Imię i Nazwisko zamawiającego
  • e-mail zamawiającego (w domenie instytucji)
  • nazwa instytucji
  • Imię i Nazwisko administratora (licencja przekazywana jest wyłącznie administratorowi)
  • e-mail administratora (w domenie instytucji)

Szczegóły zamówienia:

  • Liczba stanowisk (np. 10, 20, 30, >30)
  • Konfiguracja sprzętowa komputerów pracowni (system operacyjny, typ procesora, pamięć operacyjna, karta graficzna). Sprawdź wymagania.

 

Zamówienie powinno posiadać nagłówek instytucji, pieczątkę instytucji oraz podpis osoby zamawiającej.
Zeskanowany dokument należy przesłać na adres info (małpa) lumion.pl