Lumion 10.3 – szybka wizualizacja architektury bez kompromisów

Lumion 10.3 – szybka wizualizacja architektury bez kompromisów

Webinarium odbyło się w dniu 2.04.2020 przy współpracy z firmą PROCAD.

Scena wykonana w trakcie webinarium:

Pytania i odpowiedzi

Podczas webinarium zadaliście wiele pytań, dziękujemy za tak duże zainteresowanie!
Poniżej pytania i odpowiedzi zebrane w blokach tematycznych.

1. Biblioteki, import obiektów, grupowanie obiektów, modelowanie.

Czy bibliotekę w Lumionie trzeba stworzyć od podstaw? Czy też ma ona podstawy, a tylko uzupełnia się ją o nowe modele?

Lumion posiada bardzo rozbudowaną bibliotekę podzieloną na wiele kategorii. Każdy zaimportowany model staje się elementem tej biblioteki możliwym do wielokrotnego wykorzystania w przyszłości.

Elementy wyposażenia, które widzimy w bibliotece (zobacz na nagraniu video), są automatycznie dostępne po zakupie i zainstalowaniu programu? Czy trzeba je importować/kupić? Czy baza podstawowych obiektów jest aż tak bogata?

Biblioteka Lumiona zawiera ok. 5600 obiektów w wersji Pro i ok. 1/3 w wersji podstawowej. Część obiektów użytych podczas webinarium pochodzi z wbudowanej do Lumiona biblioteki obiektów, część jest importowanych z zewnątrz. Można to rozpoznać po kategorii, która jest aktywna. Modele niepochodzące z wbudowanej biblioteki dostępne są po kliknięciu ikonki z domkiem „Zaimportowane Modele”.

Czy biblioteka roślin jest dostępna od razu wraz z zainstalowaniem programu i czy jest możliwość powiększenia jej zasobów o konkretne gatunki?

Lumion posiada wbudowaną bibliotekę ponad 5600 modeli w tym modele zieleni. Z każdą nową wersją producent poszerza katalog obiektów. Nie ma jednak możliwości powiększania wbudowanej biblioteki o konkretne gatunki roślin samodzielnie. Istnieje natomiast możliwość poszerzania biblioteki o własne, zaimportowane modele 3D, które będą znajdować się w osobnej kategorii niż elementy wbudowane.

Czy jest możliwość zapisania w bibliotece domyślnego rozmiaru np. rośliny? Przypuśćmy, że dodając roślinę z biblioteki ma ona 1 metr, a my wiemy, że za każdym razem będzie to 1,5 metra.

Wszystkie modele z wbudowanej biblioteki mają skalę właściwą tym obiektom tak, aby po wstawieniu do sceny pasowały skalą do pozostałych elementów. Nie da się zapisać na stałe innej skali niż 1. Jeżeli podczas wstawiania modelu użyjemy skrótu „L” aby zmienić jego skalę przed umieszczeniem go w scenie, program zapamięta tę skalę i następny obiekt zostanie wstawiony w tej skali co poprzedni. Nie zapisuje to jednak skali obiektu z biblioteki.

Czy jest w Lumionie funkcja dodawania do biblioteki animowanych modeli i czy da się tworzyć iluminacje świetlne w animacji?

Tak, można importować do Lumiona obiekty z zapisaną animacją. Np. z programu 3DsMax można wypalić animację do klatek podczas eksportu do formatu FBX, który przenosi taką animację. Dokładniej, przenoszone są informacje o transformacji obiektów, tj. zmiany położenia, obrotu i skali. Nie są przenoszone modyfikacje, co oznacza, że nie zostanie zaimportowana animacja np. obiektów typu skin. Przy tworzeniu animacji należy pamiętać o ilości klatek na sekundę z jaką później wyrenderujemy animację w Lumionie. Standardowo jest to 30 fps. Podczas importu do Lumiona pliku z zapisaną animacją należy zaznaczyć opcję „Importuj animację”. Obiekt wstawiony w scenie będzie poruszał się bez przerwy w pętli. Należy też zwrócić uwagę, że ujęcia w kolejnych klipach nie startują animacji obiektu od początku, ale kontynuują ją zgodnie z czasem trwania animacji zapisanej w tym obiekcie oraz czasem trwania poprzedzającego klipu/klipów. Do zniwelowania problemów z niewłaściwym startem animacji może służyć efekt dla Animacji „Dostosuj przesunięcie w czasie”.

Odnośnie Iluminacji świetlnych – Lumion pozwala animować kolory wszystkich rodzajów świateł. Służy do tego efekt dla Animacji „Animuj kolory świateł”.

Jak można połączyć obiekty w grupę i czy można zaimportowane grupy rozdzielić?

Grupy modeli w Lumionie tworzymy poprzez zaznaczenie kolejno kilku modeli przy wciśniętym klawiszu Ctrl lub rysując okno z wciśniętym Ctrl, a następnie wciskając ikonkę grupowania, która jest dostępna na panelu w prawym górnym rogu ekranu. Stworzoną grupę można rozgrupować, można też edytować obiekty wewnątrz grupy bez rozgrupowywania.

Czy można w Lumionie budować powierzchnie lub dodać teren jak np. chodnik czy podjazd? Czy lepiej wymodelować element w Revicie i zaimportować?

W Lumionie nie ma możliwości tworzenia obiektów 3D poza ogólnym modelowaniem terenu, dlatego wszelkie elementy infrastruktury drogowej i inne należy wykonać w programie do projektowania/modelowania i zaimportować do Lumiona.

Skąd można pobrać modele/elementy do zaimportowania w wysokiej jakości i czy są darmowe?

W sieci można znaleźć bardzo dużo stron z darmowymi i płatnymi modelami różnej jakości. Ponadto producenci coraz chętniej udostępniają modele 3D produktów ze swojej oferty. Są też strony agregujące w jednym miejscu modele różnych producentów. Bardzo popularne są strony: 3D warehouse, Turbosquid, CGTrader, Sketchfab, Evermotion i wiele innych, które oferują darmowe lub płatne modele. Każdorazowo należy zapoznać się z licencją, na której dany model znalazł się w sieci i do czego uprawnia nas ta licencja, w przypadku pobrania i użycia modelu 3D.

Jak znaleźć strony z modelami do pobrania?

Proszę użyć wyszukiwarki i wpisać np. 3d models download.

Czy Lumion umożliwia umieszczanie modeli z 3dwearhouse.com oraz czy można budować całe obiekty od podstaw?

Tak, można importować modele z 3dwarehouse.com do Lumiona, ponieważ są one w formacie SKP, który jest obsługiwany przez nasz program. Nie można jednak budować obiektów 3D w Lumionie.

Czy można zmieniać materiały zaimportowanym obiektom jak np. wstawionej w projekt huśtawce (zobacz na nagraniu video)?

Tak materiały można dowolnie edytować.

Jak przygotować model do biblioteki?

Model, który ma służyć do wielokrotnego używania powinien być umieszczony na początku układu współrzędnych w programie, z którego eksportujemy. Dobrze też, aby miał właściwą skalę i jednostki w centymetrach. Elementom, które docelowo mają mieć różne materiały/kolory, trzeba przed eksportem nadać już wstępnie jakieś materiały. Można także ustawić zaawansowane mapowanie tekstur.

Jakie rozszerzenia plików można importować do Lumiona?

Lumion importuje koordynaty mapowania. Do Lumiona można zaimportować pliki z rozszerzeniem .dwg, .dxf, .skp, .fbx, .obj, .dae, .max, .3ds.

2. Materiały.

Jeśli w modelu bazowym mam np. 4 ściany z jednego materiału, to czy w Lumionie mogę nadać każdej z tych ścian inne materiały, rozdzielić teksturę? Czy jeśli zmieniam na jednej płaszczyźnie, to od razu wszystkie się zmieniają?

Taką sytuację należy przewidzieć w programie, w którym projektujemy lub tworzymy nasz trójwymiarowy model i nadać odpowiednim płaszczyznom różne materiały, aby Lumion potrafił je rozróżniać. W Lumionie nie ma możliwości rozdzielenia obiektów/płaszczyzn zaimportowanych w jednym kroku.

Czy można wczytać teksturę zamiast trawy (np. powierzchnię księżyca)?

Tak, możemy wczytać dowolną teksturę zamiast trawy, możemy również nadać teksturze trójwymiarową powierzchnię za pomocą mapy przemieszczeń (displacement) w przypadku terenu, który samodzielnie zaimportujemy, a w przypadku domyślnego terenu Lumiona można zaimportować własne tekstury koloru (diffuse) oraz wypukłości (normalmap).

3. Wtyczki, import/eksport.

Jak nazywa się wtyczka do przenoszenia modelu z Revita do Lumiona?

Wtyczka nazywa się Lumion LiveSync for Revit, a dla starszych wersji Revita są:
Lumion Bridge for Revit + Lumion
Revit COLLADA exporter 2.12

Jaka wersja Revita współpracuje z programem Lumion 10.3?

Wtyczki można instalować tylko w pełnej wersji Revita (nie w wersji LT). Wtyczka LiveSync jest przeznaczona dla Revita w wersji od 2015 do 2021. Z wersji Revit LT modele można przenosić za pomocą formatów .dwg i .dxf.

Czy wtyczka LiveSync jest dodatkowo płatna i jak można ją zainstalować?

Wtyczki LiveSync są darmowe i są dostępne do pobrania tutaj.

Czy istnieje wtyczka do Lumiona dla programu ArchiCAD? Jak się nazywa?

Tak, istnieje wtyczka do przenoszenia modeli również dla programu ArchiCAD i również nazywa się LiveSync. Na stronie lumion.pl/wsparcie jest przycisk, który przenosi do strony, z której można pobrać wtyczki dla programów Revit, AutoCAD, SketchUp, ArchiCAD, Rhino i Vectorworks, tutaj.

Czy Lumion działa tak samo z ArchiCADem jak z Revitem?

Tak, dzięki wtyczce LiveSync przenoszenie modeli z ArchiCADa do Lumiona odbywa się na takich samych zasadach jak z Revita.

Przy próbie podłączenia wtyczki LiveSync w ArchiCADzie ze studencką wersją Lumiona, wyskakuje błąd. Dlaczego?

Brakuje nam bardziej szczegółowej informacji, jaka jest treść błędu. Sposób instalacji wtyczki można znaleźć na stronie Lumion.pl/wsparcie > Pobierz, tutaj. Każdorazowo należy zwrócić uwagę na to, aby w systemie były najnowsze sterowniki do karty graficznej, najnowsza wersja Windowsa i aby sprzęt spełniał minimalne wymogi określone na stronie https://lumion.pl/wymagania/.

Czy można importować model SketchUp’a do Lumiona i czy te programy dobrze ze sobą współpracują?

Lumion 10 otwiera pliki .SKP od wersji 2014 SketchUp’a. Programy możemy też synchronizować za pomocą wtyczki LiveSync i pracować w obu w czasie rzeczywistym. Dotyczy to programu SketchUp od wersji 2017. Współpraca Lumiona ze SketchUp’em jest równie dobra jak z Revitem.

Czy poleca Pan render wnętrz w Lumionie? Czy można eksportować sceny ze SketchUp’a?

Sceny stworzone w programie SketchUp możemy otwierać w Lumionie lub pracować na nich w czasie rzeczywistym za pomocą wtyczki LiveSync dedykowanej do SketchUp’a. Na naszym facebookowym fanpagu prezentujemy wizualizacje i animacje wielu pięknych wnętrz wykonanych przez użytkowników Lumiona.

4. Lumion dla studentów.

Czy istnieje wersja studencka programu? Na jaki okres jest udostępniana?

Tak, Lumion udostępnia bezpłatnie licencje studenckie. Są one przeznaczone wyłącznie dla studentów i wykładowców kierunków związanych z architekturą/projektowaniem/budownictwem na uczelniach w Polsce. Wszystkie niezbędne informacje oraz formularz zamówienia są na stronie https://lumion.pl/studenci/. Wersja studencka jest udostępniana na okres 1 roku. Po tym czasie należy ponownie złożyć zamówienie załączając zdjęcia aktualnej legitymacji.

Czy wersja studencka ma wszystkie modele, czy jest jakoś ograniczona?

Wersja studencka odpowiada pełnej wersji Pro.

Czy wersja Lumion 10.3 będzie dostępna dla studentów? Jeśli tak, to kiedy? Czy aktualizacja będzie darmowa?

Tak, Lumion 10.3 jest już dostępny dla studentów. Gdy tylko pojawia się nowsza wersja Lumiona dla studentów, producent wysyła automatyczne maile z informacją o tym fakcie i z informacją, jak pobrać taką wersję.

5. Różne.

Co daje efekt hyperlight?

Hyperlight doświetla scenę światłem odbitym znacząco zwiększając jej realizm.

Czy istnieje możliwość otworzenia pliku zapisanego w starszej wersji Lumiona w Lumion 10?

Tak, Lumion jest wstecznie kompatybilny. Nie ma jednak możliwości otwierania plików zapisanych za pomocą licencji próbnych/studenckich/edukacyjnych/komercyjnych w innej licencji niż ta, z której pochodzą.

Czy jest gdzieś zamieszczona lista ze skrótami?

Na stronie https://lumion.pl/wsparcie/ jest przycisk, który prowadzi do strony ze skrótami.

Czy jest możliwość zrobienia w Lumionie szerokiego ujęcia?

Tak, po przejściu do Trybu Zdjęć, podczas ustalaniu kadru możemy zmienić długość przekątnej obiektywu kamery.

Podczas webinarium wczytywany był gotowy zestaw efektów, jak się go tworzy? Gdzie można zobaczyć zapisywanie ustawień np. nieba i innych warunków wizualizacji?

W Trybie Zdjęcia/Filmu/Panoramy możemy dodawać dowolne efekty lub skorzystać z gotowych zestawów efektów zawartych w STYLACH. Każde zdjęcie, klip czy panorama mają swój własny zestaw efektów. Można je kopiować z jednego zdjęcia do drugiego lub ze zdjęcia do klipu albo panoramy. Zestaw efektów można też zapisać do pliku i wczytać w innym projekcie. Aby skopiować/wczytać lub zapisać/załadować zestaw efektów, klikamy 3 poziome kreseczki na szarym pasku ponad efektami i Stylami.

Czy można otrzymać plik z ustawieniami stylu renderującego użytymi podczas webinarium?

Ustawienia stylu użyte w trakcie webinarium można zobaczyć pod koniec nagrania.

Czy światła wystarczy po prostu wstawić jako oprawę itp.? Czy też zazwyczaj wymaga to więcej ustawień?

Modele 3D opraw oświetleniowych nie mają w sobie obiektu światło. Trzeba osobno dołączyć taki obiekt z biblioteki, wybierając pomiędzy światłami typu spot, omni, fill oraz światłami liniowymi i powierzchniowymi (te dwa ostatnie w wersji Pro).

Jak Lumion sprawdza się przy układania światła we wnętrzach? Do tej pory pracowałem w V-Ray’u, czy w Lumionie pracuje się tak samo dobrze?

Umieszczanie świateł w scenie jest bardzo proste, ale trudno to odnieść do indywidualnych potrzeb i przyzwyczajeń.

Jak wykonać niebieskie oświetlenie w basenie, które widoczne było podczas webinarium?

Podświetlenie wody w basenie pochodzi od światła powierzchniowego w rozmiarze zbliżonym do basenu, o dość dużej intensywności w kolorze błękitnym i odwróconego kierunkiem świecenia ku górze.

Czy można ustawiać własne wymiary renderu?

Nie można ustawiać własnych rozmiarów renderingu. Do wyboru są określone rozmiary w proporcjach 16:9 od HD do 8K w przypadku zdjęcia i od 640×360 do 4K w przypadku filmu.

Czy można zmniejszyć jakość obrazu w czasie rzeczywistym, aby nie obciążać komputera ?

Tak, w Lumionie mamy możliwość ustawienia jakości wyświetlania w edytorze, aby odciążyć komputer.
1 Gwiazdka (F1): Wyłączone cienie i niektóre efekty filmowe.
2 Gwiazdki (F2): Wyłączone miękkie cienie.
3 Gwiazdki (F3): Wyłączone cienie terenu.
4 Gwiazdki (F4): Najwyższa jakość.
Klawisz F9 przełącza między dwoma sposobami wyświetlania zieleni – dokładnym i uproszczonym. W ustawieniach można też zmienić rozdzielczość obrazu w edytorze na niższą. Pogarsza to jakość obrazu (powiększone piksele), ale znacząco poprawia szybkość wyświetlania w czasie rzeczywistym. Zmiana jakości lub rozdzielczości obrazu edytora nie wpływa na jakość finalnych renderingów/filmów/panoram.

Jak zmienić odbicia, aby szyba nie pokazywała samego nieba i trawy?

Domyślnie odbicia są realizowane przez nakładanie na obiekty odbijające tekstury generowanej przez program Lumion w czasie rzeczywistym przez wirtualną kamerę umieszczoną w punkcie 0,0. Aby zmienić położenie tej wirtualnej kamery, należy umieścić w scenie obiekt użytkowy o nazwie Reflection Control, znajdujący się w Bibliotece Lumiona. Umieszczenie tego obiektu w odpowiednim punkcie sceny widocznej w danym kadrze sprawi, że tekstura nakładana na nasze obiekty odbijające będzie pokazywała otoczenie właściwe dla danego ujęcia.

Czy prezentowane podczas webinarium możliwości dotyczą tylko wizualizacji dostępnych w wersji Lumion 10, czy korzystając ze starszych wersji programu też będzie można się nauczyć pokazanych funkcji?

Z każdą nową wersją Lumion dokłada nowe funkcjonalności. Podczas webinarium były prezentowane również te z najnowszej wersji 10.3 np. materiały z mapą przemieszczeń, podgląd w wysokiej jakości podczas ustawiania ujęcia. Jednak większość omawianych na nagraniu funkcjonalności pochodzi ze starszych wersji Lumiona.

Czy przy zakupie podstawowej wersji programu można ją rozszerzyć po jakimś czasie do wersji PRO?

Tak, upgrade do wersji Pro kosztuje tyle, ile wersja podstawowa.

Czy są możliwe ujęcia aksonometryczne w nowej wersji Lumiona? Czy np. widok z góry (korzystając z przekroju) można ustawić bez zbiegu (czysty rzut z góry)?

Nie ma w Lumionie funkcji ujęć ortogonalnych. Można poradzić sobie z tym odsuwając kamerę daleko od obiektu i zwiększając przekątną obiektywu (zoomując).

Czy trawa 3D jest dostępna nie tylko w wersji PRO?

Lumion oferuje dwa rodzaje trawy 3D. Trawę terenową, którą można włączyć podczas edycji terenu oraz materiał z edytowalną trawą 3D. Ta druga opcja dostępna jest tylko w wersji Pro.

Czy w Lumionie jest jakiś sposób na użycie skrótu Ctr + Z (cofanie)? Strzałka na ekranie jest często nieaktywna i tracę wykonane operacje .

Lumion ma tylko jeden poziom cofania za pomocą strzałki u dołu ekranu. Podczas edycji materiału możliwe jest wyjście bez zapisywania zmian w materiałach, co oznacza cofnięcie większej liczby akcji wykonanych wewnątrz edytora materiałów.

Jak można udostępnić klientowi model wirtualny wykonany w Lumionie?

Lumion umożliwia udostępnienie wyrenderowanych panoram 360 w formie wirtualnego spaceru online poprzez chmurę MyLumion.com. Wystarczy w opcjach renderingu wybrać zakładkę MyLumion oraz podać mail/maile, na który przyjdzie automatyczna wiadomość z linkiem do strony MyLumion.com z wyrenderowanym projektem. Można też udostępnić plik z projektem .LS10, który pozwoli na interaktywny wirtualny spacer w 3D. Niezbędne jest wówczas przesłanie klientowi linku do pobrania programu Lumion Viewer. Jednak zarówno plik projektu jak i Lumion Viewer razem mogą mieć bardzo duży rozmiar. Ponadto wymagają odpowiednio dobrego sprzętu do odtwarzania sceny 3D. Klienci nie zawsze dysponują dobrym sprzętem. Dlatego najodpowiedniejsza będzie pierwsza opcja – renderowanie Panoram do chmury MyLumion.com

Jak sprawdzić wymiar obiektu w Lumionie?

Lumion oferuje dwa rodzaje trawy 3D. Trawę terenową, którą można włączyć podczas edycji terenu oraz materiał z edytowalną trawą 3D. Ta druga opcja dostępna jest tylko w wersji Pro.

Gdzie można znaleźć narzędzie do mierzenia?

W trybie Budowania sceny (czyli w Edytorze), w zakładce Obiekty znajduje się ikonka z kluczem. Pozwala ona umieszczać w scenie różne obiekty użytkowe, m.in. wymiary.

Jak zapisać zestaw materiałów dla projektu tak, aby móc go ponownie załadować?

Aby stworzyć zestaw materiałów należy w zakładce Materiały w górnym prawy rogu wybrać opcję „zapisz zestaw materiałów”, aby wczytać inny wcześniej zapisany zestaw należy wybrać opcję „załaduj zestaw materiałów”.

Jaką kartę graficzną ma komputer na którym pan pracował prowadząc webinarium?

Aorus GTX 1080Ti 11GB.

Nvidia ostatnio stworzyła możliwość korzystania z wirtualnej karty graficznej, czy jest szansa, żeby była możliwość korzystania z Lumiona w przyszłości w takim trybie chmury?

Nie mamy żadnych informacji, aby producent planował takie rozwiązanie.

Jaki jest koszt Lumiona 10.3?

Koszt Lumiona uzależniony jest od aktualnego kursu Euro, wersja podstawowa programu kosztuje 1499 Euro netto, a wersja Pro 2999 Euro netto. Zakup programu możliwy jest na stronie https://lumion.pl/zamow/ lub przez formularz do kontaktu z nami.